Reabilitare termică

Programul Naţional de Reabilitare Termică promovat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinţei are ca scop îmbunătăţirea confortului termic pentru blocurile construite înainte de 1990. Împreună cu Autorităţile Administraţiei Publice Locale costurile totale sunt suportate în procent de 80%, restul reprezentând contribuţia Asociaţiei de locatari. 


Lucrările de reabilitare termică sunt stabilite în funcţie de clasa în care este introdus imobilul/locuinţa cu ajutorul certificatului energetic, având ca scop îmbunătățirea termică pentru reducerea semnificativă a consumului de combustibil.

Aceste lucrări de reabilitare termică prezintă o serie de avantaje:

- scăderea considerabilă a cheltuielilor pentru încălzire cu până la 30 %

- protejarea mediului prin diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră

- schimbarea aspectului imobilului/locuinței.

- izolarea termică duce la dispariţia igrasiei

- asigură confortul termic pe timp de vară fără cheltuieli suplimentare.