Audit Energetic

Auditul energetic este un proces amplu și foarte important în obţinerea de date cu privire la consumul energetic al clădirii. Datele obţinute prin acest proces stabilesc soluţii de reabilitare termică.

CONTACT PENTRU UN PRET RENTABIL PROIECTULUI TAU : 0737 912 871

Auditul energetic este compus din urmatoarele etape:

  - Evaluarea în condiții normale a perfomanţelor energetice.

  - Obţinerea anumitor soluţii pentru creșterea performanţelor construcției.

  - Elaborarea unui raport de audit energetic.

 Raportul reprezintă etapa esentială, cuprinzând prezentarea etapelor de mai sus și soluțiile de modernizare stabilite. În funcţie de clasa în care a fost incadrată construcţia se pot folosi umătoarele soluţii pentru creșterea parametrilor:

- lucrări de finisaj a anvelopei

- lucrări de termo-izolare a pereţilor

- înlocuirea uşilor și ferestrelor

- intervenţie asupra instalaţiei de distribuire termică

- înlocuirea tâmplăriei existente cu tâmplărie performantă energetic

Sugestiile și concluziile după analizarea elaborată a măsurătorilor sunt trecute la finalul procesului de audit energetic.